"Full Fræs"

 

friluft.salten.no/fullfras/?News=55

 

Påmelding i Linken over :-)

 

Samtlige ungdomsskoler i Nordland inviteres til å delta i FULL FRÆS I NORDLAND 2017. Dette er en uhøytidelig konkurranse mellom ungdomskolene i Nordland der deltakende lag skal vise sine ferdigheter i ulike friluftsøvelser. Bak konkurransen står friluftsrådene i Nordland, Statskog, Nordland fylkeskommune og Knut Hamsun videregående skole.


Friluftsøvelsene som deltakerne møter i konkurransen er knyttet til relevante tema innenfor friluftsliv og kompetansemål i grunnskolens lærerplaner. Vi nevner her høsting, navigasjon, førstehjelp, knuter, bevegelseserfaring, mat, bål, bruk av småutstyr som kniv, sag, øks og spade, bekledning, vær, naturkunnskap, bruk av varmekilder, overnatting og leirliv, transport av utstyr og ikke minst å beherske elementene vann, luft og snø.

julian

Ung i friluft - Lofoten friluftsskoler og friluftscamp 2016

FRIST FOR PÅMELDING MANDAG 15. AUGUST KL. 12:00
ETTER DETTE BLIR PORTALEN STENGT.

kartl røst

Kartlagte og verdisatte friluftslivsområder - Lofoten

Det viktige arbeidet med å kartlegge og verdsette kommunenes friluftslivsområder er ferdig! Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring. Bidra til arbeidet ved å sjekke at "dine" områder er med!

Skilt Værøy

Turskiltprosjektet - Utlysing av restmidler 2016

Det er nå mulig å søke på restmidler fra årets pott til skilting og merking av turløyper. Søknadsfrist: 20. mai. Mer informasjon og søknadsskjema finner du ved å trykke her

NB Lofoten turlag og Lofoten friluftsråd arrangerer merke- og skiltekurs på følgende steder og datoer våren 2016:
Flakstad fredag 20. mai
Vestvågøy lørdag 21. mai
Vågan søndag 22. mai
Det er et krav i Turskiltprosjektet at tilskuddsmottaker har deltatt med en eller flere representanter på merke- og skiltekurs.

 
hopp Friluftsliv for Alle

Friluftslivskonferanse på Ramberg 25. september

50 påmeldte til Friluftslivskonferansen på Ramberg 25. september!
Fristen for påmelding er utvidet til onsdag 23. september!

hoppihavet

Ung i Friluft - Lofoten Friluftsskoler og Friluftscamp sommeren 2015

LOFOTEN FRILUFTSSKOLER 9-12 ÅR
29.06.-03.07. Gimsøy (FULLT)
06.-10.07. Rolvsfjord (FULLT)
01.-04.08. Røst (20 plasser) - åpnes for 7-13 år
05.-08.08. Moskenes 7-12 år (FULLT)

LOFOTEN FRILUFTSCAMP 13-16 ÅR - FULLT
Vi kjører friluftscamp for 4. gang
- denne gangen i Flakstad kommune, 14.-16. august


Artikler i Lofotposten:
Skal få ungene opp av sofaen
Koser seg på friluftsskole


Universell utforming

Lofoten - tilgjengelig for alle!

Vågan kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune inviterer til:

SEMINAR OM UNIVERSELL UTFORMING
Leknes, 26. november 2014

Kammer-knut_01_2765289a

"Lofoten - best ute!"

Knut Kirkesæther, opphavsmann til Lofoten internasjonale Kammermusikkfest, nå daglig leder ved Lofoten kulturhus, spiller på flere strenger. Alle friluftsråd med respekt for seg selv må ha et MOTTO - og gjennom en uformell spørrerunde kom Knut opp med det suverent beste alternativet.

hoppihavet

Lofoten friluftscamp 2014 - Påmeldingen har startet!

Lofoten friluftsråd i samarbeid med Røst kommune har gleden av å invitere til LOFOTEN FRILUFTSCAMP 2014!

FOR HVEM:   60 ungdommer fra Lofoten i alderen 13-16 år
NÅR:             13.-16. august!
HVOR:           Røst
HVA:             kajakk, skyting, fridykking, havfiske, førstehjelp, grillfest og overnatting på Skomvær fyr, slakk line, m.m.

Merkeskiltekurs Moskenes 250514

Vellykket merke- og skiltekurs i Lofoten

Merke- og skiltekursene i Lofoten samlet 24 deltakere med representanter fra Lofoten Turlag, Kabelvågmarkas venner, Destination Lofoten, Vestvågøy og Moskenes kommune, Åland gård, Lofotodden nasjonalpark, samt flere grendelag.

tur lofoten

Kurs i skilting og merking av turløyper 24., 25. eller 26. mai

Lofoten friluftsråd minner om praktisk kurs i skilting, merking og gradering av turløyper. Kabelvåg 24. mai, Moskenes 25. mai eller Værøy 26. mai 2014
 
Salten friluftsråd Tranøy mai 2014_2

Lofoten friluftsråd på studietur!

Salten friluftsråd er, med sin mangeårige fartstid, kompetente ansatte og synlige prosjekter, et friluftsråd det er verdt å lytte til. De to nyslåtte friluftsrådene fra Lofoten og Helgeland var så heldige å bli invitert til styremøte på Tranøy 6.-7. mai.


 

ballonger

Endelig egen nettside!

(28.04.2014)

Lofoten friluftsråd har til nå operert via Facebook, og gjennom god og jevnlig kontakt med de regionale aviser (se Friluftsrådet i media).

Nå har vi også fått egen nettside, som i tiden framover vil oppdateres med nyhetssaker, informasjon om pågående prosjekter i regi av Lofoten friluftsråd, oversikt over friluftslag og -foreninger i Lofoten (meld gjerne inn info om ditt lag/ forening), m.m.

Har du saker eller innspill til vår nettside?
Ta kontakt (se Kontakt oss)!

Med vennlig hilsen
Karianne Steen
Daglig leder Lofoten friluftsråd 

 

 

turskilt

Turskiltprosjektet - det skal merkes i hele landet

(26.02.2014)

En stor nasjonal skiltsatsing for by- og tettstedsnære områder er under oppseiling. Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har også i år stilt midler til disposisjon.

Retningslinjer og informasjon om prosjektet finnes på følgende nettsider:
Nordland Fylkeskommune 
Turskiltprosjektet 

Se også avisomtale om prosjekter i Lofoten under Friluftsrådet i media

God tur!