Friluftliv for alle

 

Som navnet antyder, er det friluftsliv for alle et tiltak for å få flere ut i naturen. Vi ønsker at alle skal komme seg ut, og arrangerer derfor en rekke lavterskelarrangement i løpet av sommeren og høsten. Arrangementene er åpne for alle og stiller ingen krav til fysisk. Det handler ikke om å gå langt eller bratt - det handler om å komme ut. Arrangementene annonseres via facebooksiden til Lofoten friluftsråd.

 

Grilling Haukland