Friluftliv for alle

 

Lofoten friluftsråd ønsker at flest mulig skal få flotte naturopplevelser, men friluftsliv er ikke får de utvalgte, det er for alle. Friluftsliv for alle er et tiltak der vi arrangerer en rekke lavterskelarrangement i løpet av sommeren og høsten. Arrangementene er åpne for alle og stiller ingen krav til fysisk eller friluftsferdgiheter. Det handler ikke om å gå langt eller bratt - det handler om å komme ut. Arrangementene annonseres via facebooksiden til Lofoten friluftsråd.

 

  31265424_10160506347805624_2321922920093319168_n.jpg