Nasjonale turiststier 

 Nasjonale turiststier er en ordning som er etablert som et svar på nye utfordringer i norsk natur, med stort antall besøkende, søppel, slitasje, behov for informasjon og beredskap. Disse stiene skal ivareta natur- og opplevelsesverdiene ved et utvalg naturområder som mottar særlig stort besøk. Målet med ordningen er å bidra til en god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig besøksforvaltning. På den måten tar vi vare på opplevelses- og naturverdiene på turmålet, samtidig som det legger grunnlag for bred verdiskaping lokalt.

Ordningen består av 2 ulike ordninger: en tilskuddsordning som var etablert i 2017 og en autorisasjonsordning som var godkjent av KMD i august 2018.

Det har i årene 2017 - 2020 vært søknader til tilskuddsordningen fra turmålene Reinebringen, Kvalvika og Djevelporten. 

 

Fuglhuken

 

Lofoten har flere turmål som kunne være aktuelle for en status som nasjonal turiststi. Lofoten friluftsråd har derfor i 2019 vært leder for en faggruppe som har hatt i oppdrag å prioritere turmål i Lofoten og finne den beste kandidat. Denne utvelgelsesprosess byggede bl.a. på vurderinger knyttet til ordningen, i tillegg til vurderinger opp mot regional og lokal besøksforvaltning, bærekraft, regional utvikling, lokal forankring og lokal verdiskaping. Sluttrapporten for faggruppen arbeide kan de lese her (åpner som pdf)

Etter faggruppen utvalgelsesprosjekt, har arbeidet med å få sertifisert en nasjonalt turiststi blitt vidererført i regi av Flakstad kommune. 

 

Miljødirektoratets hjemmeside kan du lese mer om ordningen nasjonale turiststier.