Regjeringen må frede fisken i deler av Oslofjorden

Fiskeridirektoratet har nylig lagt frem et forslag om å stoppe fiske og fangst i nasjonalparkene og Indre Oslofjord i 10 år. Dessverre er dette et nødvendig tiltak hvis vi skal lykkes med å gjenopprette bestandene av torsk og andre arter som sliter. Oslofjordens Friluftsråd forventer at regjeringen handler raskt.

Sommartips i Hå

Her er nokre forslag til kva du kan finna på i den flotte kommunen vår i sommar.

Første sommer uten ferge på Lauer: – Det er frustrerende

Lauer har vært ferieparadiset til Gerd Furulund (83) og mange andre i flere tiår. Uten fergeforbindelse blir det langt vanskeligere og dyrere å komme ut til øya.

Starter ferien på lokal øyperle: – Fantastisk

Vanligvis sikrer familien Notland seg sommervær med tur til Sør-Europa eller USA. Denne sommeren skal de utforske egen skjærgård.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunene. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2022

Lofoten friluftsråd jobber for å skape gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2022 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Ung i friluft
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier