Tyrkarane har køyrd over 15.000 kilometer for å oppleve Noreg

Det tyrkiske ekteparet Taner og Aliye Silah frå Adana – ikkje langt frå den syriske grensa, drog frå Tyrkia i byrjinga av april for å oppleve Nordkapp.

Ordføreren inviterer til tur 29. mai

Den årlige ordførerturen i år blir en vandring langs Gaula ved Gravråk og Hofstad onsdag 29. mai.

Kurs i kart og kompass for ungdom tirsdag 28. mai kl.17 - 20

Midtre Hålogaland Friluftsråd inviterer sammen med Gratangen kommune til kurs i bruk av kart og kompass for ungdom. Ute på tur på fjellet eller i skogen, er det helt sentralt å kunne orientere seg. I dag finnes det mange digitale hjelpemidler som kart-apper og gps som kan gjøre jobben lettere, men alle bygger på det samme grunnlaget og grunnleggende kartforståelse er sentralt for all orientering.

Ungdomscamp

Midtre Hålogaland Friluftsråd inviterer ungdom i alderen 14 - 18 år til flerdagers overnattingscamper med forskjellige tema innenfor friluftsliv. Campene er helt gratis med kost og losji inkludert.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunene. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2022

Lofoten friluftsråd jobber for å skape gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2022 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Ung i friluft
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier