Prosjekt friluftsårets ferdselsårer

Nord-Troms friluftsråd arbeider med et prosjekt i samarbeid med kommunene Skjervøy, Kvenangen, Kåfjord og Nordreisa. Dette arbeidet er påbegynt i 2020.

Lekearealet skal fylles med spenstig dugnadsånd: Marlene og de andre foreldrene har satt arkitekt på saken

Arkitekt Navid Navid planlegger uteområdet ved Sørvågen barnehage sammen med de ansatte, foreldrene og barna.

Satser på UT.no som Norges turportal

Turportalene UT.no og Godtur.no går sammen til en.

– Legger du til rette, får du folk ut

Leif Furre i Freimarkas Venner vet hva han snakker om. I over fem år har de lagt til rette for at flere skal komme seg ut på tur. – Siden vi startet, har det økt markant med folk som bruker området, sier Furre.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunener. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2021

Lofoten friluftsråd jobber for å skabe gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2021 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Friluftscamp for ungdom
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier