Inviterte fellesnemnda til Hurums sydligste punkt

I samlet tropp la fellesnemnda i Asker ut på tur til Mølen, Hurums og snart Asker sydligste punkt, med OF som vertskap.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområde

Sandøy kommune kartlegg i desse dagar friluftsområda i kommunen. Vi ønskjer no tilbakemelding frå publikum for å supplere og kvalitetssikre kartlegginga.

PODKASTEN er ute!

Hvorfor taper naturen mot næring, samferdsel og vekst – gang på gang? Hvorfor forsvinner løkkene, de grønne områdene mellom husene, engene, kantvegetasjonen og gammelskogen som gir liv til insektene? Naturpanelet (IPBES) har slått alarm om naturmangfoldet i verden, og en av de største truslene er nedbygging av arealer. Under Arendalsuka arrangerte Friluftsrådenes landsforbund seminar sammen med NINA, WWF, SABIMA, Norsk Friluftsliv og DNT et viktig seminar for alle som er opptatt av naturen. Seminaret som var godt besøkt belyste mange viktige spørsmål som f.eks hva slags konsekvenser nedbygging av natur har for folk – og for naturen selv? Er lovverket, virkemidlene og prosessene gode nok for å sikre naturen i Norge?

10. klasse ved «Hardbakke skule» ryddet Djupvika i Sogn og Fjordane!

I Djupvika som ligger som lag 10 km fra Hardbakke fant de søppel fra flere tiår tilbake. Elevene i 10. klasse har gjort en viktig ryddejobb godt koordinert av Fjordane Friluftsråd som er en viktig koordinerende aktør for å rydde kysten og fjordene i fylket.

Dette skal vi få til i 2019!
0
friluftscamp for ungdom
0
friluftsskoler
0
friluftsarrangement og kurs
0
lofotværinger på tur

Dette vil vi jobbe med i 2019

Lofoten friluftsråd jobber for å skabe gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2019 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Friluftscamp
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Læring i friluft
  • Nasjonale tursitstier
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Dokumentasjon av ferdsel