Julekalender i friluft

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal vil ha barn, unge og voksne ut i naturen før jul.

– Mange er ikke klar over hvor ødeleggende denne aktiviteten er!

Fortvilet tromsøværing, mener det ikke tas hensyn til skiløpere i lysløypa. Ordner seg, mener kommunen.

Regjeringa prioriterer friluftsliv

I koronaåret 2020 har regjeringa løyvd rekordmykje pengar til friluftsliv. Vi har brukt om lag 23 millionar kroner til ekstraordinære tiltak, i tillegg til den ordinære løyvinga til friluftsliv på 244,9 millionar kroner.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunener. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2020

Lofoten friluftsråd jobber for å skabe gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2020 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Friluftscamp
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Dokumentasjon av ferdsel