torsdag 20. januar 2022 - 21:17

Naboer ønsker grep for å stoppe sextreff og russefester på Orrestranda på Jæren i Rogaland.

Helgeturtips fra Friluftsrådet - Søk skogens ly og nye turvenner

Fra uke 3 og hver uke frem til påske vil vi i samarbeid med Salten Friluftsråd publisere en turtipssak, for positiv og motiverende fokus på uteaktivitet i en tid mange opplever som krevende.

Premiering Telltur 2021

TellTur-sesongen er over for denne gang, og det er tid for oppsummering og premiering. TellTur er som kjent friluftsrådets program for turregistrering, der turgåerne samler poeng fra turene de gjennomfører og registrerer. I 2021 var det 146 turmål av variert vanskegrad å velge blant, i alle 13 kommunene under Friluftsrådet Vest. I Karmøy var det 12 turmål.

Kun ett stupebrett står igjen: – De andre kommer ikke tilbake

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) måtte demontere 22 stupebrett fra sitt område, og bekrefter nå at avgjørelsen om å fjerne dem forblir permanent. Begrunnelsen er sikkerheten og dårlige dybdeforhold på badeplassene.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunener. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2021

Lofoten friluftsråd jobber for å skabe gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2021 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Friluftscamp for ungdom
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier