Sandstranden mangler noe helt essensielt: – Det er jo trist

På grunn av strømninger i sjøen, har den en gang idylliske badeplassen fått et helt annet utseende.

Friluftslivets ferdselsårer - oppstart av planarbeid

Jfr. kommunestyrevedtak 106/20, 17.12.20, og kommunens planstrategi, så kunngjøres det at planarbeidet til friluftslivets ferdselsårer i Lavangen kommune startes opp. Prosjektplanen kan du lese her: ( https://innsyn.lavangen.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020004110&dokid=10112&versjon=1&variant=A& )

Ordførerblogg 05.03.2021 om bl.a. NTP, Høgegga barnehage, prosjekt Kompetansepilot Nord-Troms, nyetablerte Arctic Emotion Services, Grillstua Mat & Vinhus mm

Olderdalen-Langslett og Nordkjosbotn-Hatteng blir prioritert i nasjonal transportplan (NTP) med 4 milliarder. Helt i tråd med innspillene fra oss. Godt samarbeid gir resultater. Hurra!!!

Kalde netter til ingen nytte. Vil ikke produsere mer snø på Sandripheia

Sola er i ferd med å sette en stopper for skiføret på Sandripheia. Men tross kalde netter, blir det neppe mer snøproduksjon i vinter. Nå forklarer styreleder hvorfor.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunener. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2021

Lofoten friluftsråd jobber for å skabe gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2021 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Friluftscamp for ungdom
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier