Friluftsrådet om parkering og tilgang til toppturar: - Det er blitt ei mykje større utfordring, og sosiale medium har litt av skulda

Når Dalane friluftsråd skal leggja opp neste års "På topp i Dalane"-program, kjem parkeringskapasitet og tilgang til startpunktet til å styra valet av turmål. - Før var det nok med to-tre parkeringsplassar. Det held ikkje nå, seier Per Frode Sandal i friluftsrådet.

Egil (70) gjekk ti turar på ein dag i fjor: Her er årets poengturar

Er du lysten på ein ny koronaaktivitet? Jæren friluftsråd lokkar med turar med poengsystem.

Stikk UT! Bedrift 2021

Opningsdagen for Stikk UT!-sesongen nærmar seg, og vi gler oss til 1. mai!

Helhetlig plan eller luftslott for Oslofjorden?

Rett før påske la klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn fram en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Planen skisserer tilstanden i fjorden.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunener. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2021

Lofoten friluftsråd jobber for å skabe gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2021 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Friluftscamp for ungdom
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier