Invitasjon til informasjonsmøte om spillemidler

Til kommunene i Troms og Finnmark, idrettslag, friluftsråd og velforeninger

Ny gapahuk ved Kalmovann

Velkommen til nye gode opplevelser i skogen! Nå kan du bruke den flotte, nye gapahuken ved Kalmovannet. Leder av hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet, Anya Alme og leder for landbrukskontoret i Holmestrand kommune, Bjørn Elnan stod for den offisielle åpningen sammen med dugnadsgjengen som har bygd gapahuken, og andre bidragsytere til prosjektet.

Strømstøtte til foreninger og frivillighet i Asker – se hvem som har fått penger

Ferske tall viser at idretten og frivillige organisasjoner i Asker har fått tildelt 715 000 kroner i strømstøtte.

Konkurranse: foto og tegninger til nytt Turkart

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune og Salten friluftsråd er godt i gang med å utarbeide et nytt turkart. Nå inviteres alle til å sende inn bidrag til kartet; både foto og tegninger av naturen i kommunen.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunene. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2022

Lofoten friluftsråd jobber for å skape gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2022 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Ung i friluft
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier