Årsmøte

Årsmøtet er Lofoten friluftsråds høyeste organ og består av ordførerne i alle medlemskommunene. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned. Årsmeldinga følger kalenderåret.

 

Her under finner du finner du sakspapirer, protokoller og årsmeldinger for de enkelte årsmøter. 

 

Iphone bilder 1369.jpg

 

Årsmøte 2018

Årsmøtet i 2018 ble holdt d. 26.04.2018 på Brygga på Å i Moskenes kommune. 

Innkalling til årsmøte 

Årsmelding

Regnskap for 2017

Revisjonsberetning

Budsjett

Arbeidprogram 2018

Årsmøteprotokoll