Læring i friluft - Arbeidet mot skoler, sfo og barnehager

Læring i friluft er friluftsrådenes felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

 

Hovedmålet er mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO!

 

Læring i Friluft forside.jpg

 

Barnehager

Lofoten friluftshar har våren 2018 tatt inititiativ at at reetablere det lærende nettverk i friluft Robuste lofotonga som var startet i 2016. Nettverket gjennomfører 2 årlige samlinger der ansatte i barnehagene får faglig påfyll - både teoretisk og praktisk - innen for ulike friluftstemaer. Imellom samlingene kan deltakerne lære, inspirere og utfordre hverandre. Alle barnehager i Lofoten har fårr tilbud om å delta - og det er altid åpent for at flere kan bli med.   

 

Skoler

Også skolene er en del av Lofoten friluftsråd sit arbeide med læring i friluft og alle skoler har fått tilbud om kursing av ansatte. Skolekursene tar utgangspunkt i læreplanene og det enkle frilufslivet. Målet med kurseneer å gi faglige innspill og inspirasjon til personalet, gi trygghet i egen undervisning og stimulere til mer aktvitet i naturen. 

 

Katalog med skolekursene finner du her.

 

Kursene er utgangspunktet et tilbud til skolene, men flere av aktivitetene det kurses i er også aktuelle for bl.a. barnehager og sfo.