Styret

 

Styret i Lofoten friluftsråd består av en representant fra hver av de seks medlemskommuner. Styrerepresentantene velges av den enkelte medlemskommune. I 2017 sitter disse i styret: