Skole

Undervisningsidéer

På hjemmesiden til friluftsrådenes landsforbund finner du en lang rekke undervisningsidéer som kan brukes i barnehager, SFO og skoler. Undervisningsideene skal gi de ansatte inspirasjon til uteaktiviteter og uteundervisning i alle fag i all slags vær, til alle årstider og i ulike landskap.

Undersvisningidéer Friluftsrådenes landsforbund

 

Heftene kan lastes ned som pdf, men kan også bestilles gjennom Lofoten friluftsråd.

 

Kurstilbud

Lofoten friluftsråd holder løpende kurs for barnehager, SFO og skoler. Se våres kurskatalog her. Kursene er gratis og kan tilpasses etter ønske - både på tid og innhold. Ønsker du kurs er det bare å ta kontakt.  

 

Stedbasert læring

Stedsbasert læring er et undervisningsverktøy og en portal for registrering av læringssteder utenfor klasserommet. Her kan undervisere registrere undervisningsopplegg i geografiske punkt i et kart. Dette blir tilgjengelig for at andre undervisere enkelt kan få oversikt over det potensiale som finnes i områdene rundt skolen.

Løsningen er brukerstyrt der undervisere selv legger inn gode undervisningsopplegg på steder som egner seg spesielt godt til dette opplegget. Dette blir dermed en bank med masse ideer, inspirasjon og konkrete opplegg som kan brukes for deg som underviser. Målgruppen for løsningen er alle grunnskoler og lærere i Norge.

 

Læs mer om stedsbasert læring her.

Til kart og innsynnsløsningen

Til siden for registrering av læringsopplegg