Vedtekter

Vedtekene ble godkjent på stiftelsesmøte 21. juni 2017 og ble revidert 11. september 2017 etter ansettelsen av daglig leder.

Seneste versjon av vedtektene kan lastes ned som pdf her.