Administrasjonen

 Den daglige driften i Lofoten friluftsråd ivaretas av daglig leder. I tillegg blir det leid inn prosjektansatte til konkrete prosjekter.