Dalane friluftsråd inviterer til en friluftskole full av kjekke vinteraktiviteter: – Friluftsliv er viktig både for den fysiske og psykiske helsa

Slalåm, langrenn, kart og kompass, bålfyring og utelek er noe av det deltakerne kan få oppleve. Stein-Roar Slotterøy i Dalane friluftsråd lover kjekke og sosiale dager på friluftsskolen.

Feiret samefolkets dag: – Vi har en felles historie å ta vare på

140 fjerdeklassinger fra forskjellige skoler i Senja kommune var mandag samlet i Øverbotn for å feire samefolkets dag.

Samarbeid for å gjøre Oslofjorden mer tilgjengelig

I møte med Frogn kommune og Oslofjordens Friluftsråd, ønsker Asker å gjøre flere av øyene i Oslofjorden tilgjengelige for flere.

Er du opptatt av god helse og trivsel?

Ut i Nord arrangerer samling “Frisk i friluft” på Storslett tirsdag 28. februar 2023 kl. 10-15 - kommunestyresalen i Nordreisa kommune. Du kan også delta digitalt.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunene. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2022

Lofoten friluftsråd jobber for å skape gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2022 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Ung i friluft
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier