Rydd langs strender og vassdrag i Nesset

Friluftsrådet Nordmøre Romsdal har engasjert seg i arbeidet knyttet til marin forsøpling og gir gjennom en egen panteordning 100 kroner i bidrag til å rydde langs strender og vassdrag.

21.03.2019

Innsamlinga til Ukraina, måndag 1. april. Den store innsamlingsdagen for å fylla opp traileren til Korosten i Ukraina er måndag 1. april. Nøyaktig innsamlingsrute i Kvinnherad vert kunngjort seinare. Men alt no kan vi ta fram kle, sko, leiker m.m. og pakka i sekker. Maks last er 90 kubikkmeter.

Vaffelbua skal hete – eh, Vaffelbua

– La folket bestemme, mener styret i Midt-Agder Friluftsråd. Dermed blir det ikke noe Equinor- eller Vy-inspirert navn. Vaffelbua skal hete Vaffelbua, ferdig snakka.

Åsane-firmaet som viser vei

Når du neste gang passerer et slikt grønt turskilt, kan du sende en tanke retning A2G Profil i Åsane. I løpet av de siste årene har bedriften vist deg veien i Byfjellene.

Dette skal vi få til i 2018!
0
friluftscamp for ungdom
0
friluftsskoler
0
friluftsarrangement og kurs
0
lofotværinger på tur

Dette vil vi jobbe med i 2019

Lofoten friluftsråd jobber for å skabe gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2019 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Friluftscamp
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Læring i friluft
  • Nasjonale tursitstier
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Dokumentasjon av ferdsel