– Vil et interkommunalt politisk råd ha innkalling med saksliste, være offentlig og ha referat? – Ja, svarer kommunedirektøren

Hvordan skal Regionstyret, Valdres natur- og kulturpark (VNK) og Valdres friluftsråd organiseres? Nå har saka være oppe i seks ulike kommunestyrer.

Rød tråd om grønn fremtid: Slik satser vi på bærekraft

Filip Maric, førsteamanuensis, bachelorprogrammet i fysioterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. filip.maric@uit.no.

Uholdbare og farlige forhold på Kattfjordeidet

Etter ei helg med strålende vær, har det vært en massiv utfart til mange av friluftsområdene i kommunen, der både turister og fastboende har kunnet boltre seg i det fabelaktige tilbudet naturen byr på.

Penger til friluftsrådet

Det er syv friluftsråd i Nordland og alle kommunene i fylket er medlem i et friluftsråd.

Om Lofoten friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeide mellom de seks lofotkommunene. Vi jobber med friluftssaker på tvers av kommunegrensene.  

 

Dette vil vi jobbe med i 2022

Lofoten friluftsråd jobber for å skape gode friluftslivsopplevelser for alle. I 2022 står det bl.a. dette på arbeidsgrammet:

  • Friluftsskoler
  • Ung i friluft
  • Stitiltak
  • Utstyrbaser
  • Trilleturer
  • Læring i friluft
  • Planer for friluftslivets ferdselsårer
  • Persontelling på stier