Robuste lofotonga

 

Som en del av læring i friluft driver Lofoten friluftsråd et nettverk for barnehageansatte. Nettverket kaller vi Robuste lofotonga, da det er det handler om, nemlig å gjøre lofotongane robuste nok til å klare seg i hverdagen. Målet med nettverket er bl.a. å fremme inkludering, trivsel og sunn livsførsel i barnehagen. 

 

Robuste lofotonga 2

 

Arbeidet i nettverket er konsentrert om disse hovedtemaer: 

• Fysisk aktivitet

• Naturopplevelser

• Mat ute

• Steds- og virkelighetsnær læring

 

I nettverket er det to årlige samlinger der ansatte i barnehagene får faglig påfyll - både teoretisk og praktisk - innen for ulike friluftstemaer. Imellom samlingene kan deltakerne lære, inspirere og utfordre hverandre. Alle barnehager i Lofoten har fått tilbud om å delta - og det er altid åpent for at flere kan bli med.