Styret

 

Styret i Lofoten friluftsråd består av en representant fra hver av de seks medlemskommuner. Styrerepresentantene velges av den enkelte medlemskommune. Styret består per dags dato av disse medlemmer: