Administrasjonen

 Den daglige driften i Lofoten friluftsråd ivaretas av daglig leder. I tillegg blir det leid inn prosjektansatte i konkrete prosjekter. F.eks. blir det leid inn instruktører på friluftsskolene.