Årsmøte

Årsmøtet er Lofoten friluftsråds høyeste organ og består av ordførerne i alle medlemskommunene.

 

Da friluftsrådet er etablert 21. juni 2017 har vi ennå ikke hatt det første ordinære årsmøte, men etter hvert vil du på denne side kunne finne sakspapirer, protokoller og årsmeldinger for hvert årsmøte.

 

Iphone bilder 1369.jpg