Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet er Lofoten friluftsråds høyeste organ og består av ordførerne i alle medlemskommunene. Rep. møtet skal holdes innen utgangen av april måned. 

  

Iphone bilder 1369.jpg

 

Årsmeldinger

 Her finner du årsmeldingene for friluftsrådet. Alle årsmeldinger følger kalenderåret.

 

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017