Årsmøte

Årsmøtet er Lofoten friluftsråds høyeste organ og består av ordførerne i alle medlemskommunene. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned. 

 

 

 

Iphone bilder 1369.jpg

 

Årsmeldinger

 Her finner du årsmeldingene for friluftsrådet. Alle årsmeldinger følger kalenderåret.

 

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017