Turistkart for Lofoten

Lofoten friluftsråd har laget et turistkart som viser infrastruktur for besøkende samt informasjon om teltforbud og ferdselsrestriksjoner. Kartet er laget i samarbeid med Pilotprosjekt i besøksforvaltning i Nordland fylkeskommune og Destination Lofoten. Clean up Lofoten og kommunene har også bidratt med informasjon og innspill. 

Målet er at kartet skal bidra til, at det blir enklere for besøkende å få oversikt over hvilke områder som har begrensninger i telting og ferdsel - og dermed også å overholde gjeldende love og regler. 

 

  Turistkart.PNG

KARTET FINNER DU VED Å KLIKKE HER (åpner i nytt vindue)

 

Du kan også skanne QR-koden under

qr-kode Turistkart Lofoten.png

 

Plakater og flyer med enkle teltregler og QR-kode

Plakat A5 (pdf)

Plakat A4 (pdf)

Plakat A3 (pdf)

Flyer (pdf)