1. Lofoten Friluftsråd forside
  2. Om Lofoten friluftsråd

Om oss

 

Lofoten friluftsråd startet som et pilotprosjekt i 2013 på initiativ fra bl.a. Lofotrådet. Prosjektet kjørte i 3 år og var avsluttet 31.12.2016. I juni 2017 var det besluttet å etablere et permant friluftsråd.  

Friluftsrådet eies av de 6 kommunene i Lofoten og jobber med friluftsaker på tvers av kommunegrensene. Friluftsrådet har kontorsted på Lofoten Matpark på Leknes, men har oppdrag i alle medlemskommunene.

 

Organisering

Årsmøtet er friluftsrådets høyeste organ. Årsmøtet består av ordførerne i alle medlemskommunene. 

 

Styret har ansvar for den daglige drifta. Hver medlemskommune har en representant i styret som er valgt inn.   

 

Administrasjon står for den daglige virksomheten.