Læring i friluft - Friluftsliv for skoler, sfo og barnehager

Læring i friluft er friluftsrådenes felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i friluftsrådenes friluftskompetanse. Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

 

Hovedmålet er mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO!

 

Læring i Friluft forside.jpg

 

 

Skoler

Skolene er naturligvis også en del av Lofoten friluftsråd sit arbeide med læring i friluft. Skolene får tilbud om kursing av ansatte og aktivitetsdager ute. Skolekursene tar utgangspunkt i læreplanene og det enkle frilufslivet. Målet med kurseneer å gi faglige innspill og inspirasjon til personalet, gi trygghet i egen undervisning og stimulere til mer aktvitet i naturen. 

 

 

Katalog med skolekursene finner du her.

  

Kursene er utgangspunktet et tilbud til skolene, men flere av aktivitetene det kurses i er også aktuelle for bl.a. barnehager og sfo. 

 

  Logo_LiF rund bla╠è.png