Samarbeidsavtale

Friluftsrådet ble i 2022 omorganisert som et kommunalt oppgavefellesskap. I den forbindelse ble de tidligere vedtekter erstattet av en samarbeidsavtale. Seneste versjon av samarbeidsavtalen kan lastes ned som pdf her .